SP STEN ENTREPRENAD AB
288 34 Vinslöv
Tfn/mobil: 0762 733 772
Tel: 044-853 51

STOCKHOLM VIKING LINE

Vi utförde öar som avskiljer körfiler vid färjeterminalen. Kantstöd i granit användes (350 m).