SP STEN ENTREPRENAD AB
288 34 Vinslöv
Tfn/mobil: 0762 733 772
Tel: 044-853 51

Stenläggning

Löddeköping 2011 (2)

Vi erbjuder stenläggningstjänster i Sverige sedan 2009. Vi är experter på läggning av:

  • gatsten och granit,
  • markplattor (betongplattor),
  • kantstöd,
  • murar,
  • trappor,
  • uppfartsvägar, infartsvägar,
  • gångbanor

Vi erbjuder professionell rådgivning inom arrangering och genomförande av projekt för både företag och privatpersoner.
Vi anställer kvalificerade medarbetare som utför arbete med hög kvalitet.
Vi utför uppdrag i hela Sverige.

Vi har genomfört uppdrag bl a för: SKANSKA, PEAB, NCC – se bilder på våra arbeten »